انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی روستای ورپشت

اعلام نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای ورپشت

 

اعلام نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای ورپشت به شرح ذیل می باشد.

🔸محمود (احمد) اکبری ۵۱۰

🔹مسیب نامداری ۴۹۷

🔸زهرا اکبری ۴۲۷

🔹محمود فخاری ۳۲۸

🔸ابراهیم اکبری ۳۱۴

🔹هادی شجاعی ۲۸۷

🔸سید اسماعیل مویدی ۲۶۸

🔹مریم نامداری ۱۷۷

🔸مرضیه مختاری ۱۰۸