ورپشت برفی سوژه شد

عکس‌های سید امیر‌هادی مؤیدی

صبح یک روز زمستانی روستای ورپشت

❄️❄️صبح قشنگتون بخیر ❄️❄️ 😍زیبایی های ورپشت 😍 📸 سید امیر هادی مویدی