مسابقه همراه با جایزه

مسابقه عکس ورپشت برفی

حتما شرکت کنید

تصاویر ورپشت برفی را برایمان ارسال کنید ، تا در کانال قرار دهیم . به زیباترین عکس 📸 جایزه نقدی ۵۰ هزار تومانی از طرف مدیر رسانه‌ مردمی ورپشت اهدا می گردد. مهلت ارسال عکس تا روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۲۰ ❄️ توجه داشته باشید ، صرفا عکس های درخور و با کیفیت داخل کانال قرار می‌گیرد.

ارسال عکس در ایتا به آیدی https://eitaa.com/hoseinmv13