در مدرسه شهید اشرفی اصفهانی ورپشت

شادی بچه های دبستانی در برف

خداوندا شکرت که باز هم بر ما رحمتت را نازل کردی