خطر در کمین یکایک عابران در ورودی ورپشت

‼️  ‼️ “ورودی روستای ورپشت” ‼️ ‼️ ⚠️خطر⚠️،هر لحظه در کمین است❗️ ‍ ⚜همچنان تاریک و بسیار خطرناک برای عابران پیاده ای که میخواهند از پارکینگ خاکی روبروی ورپشت وارد روستا شوند. تیر برق های دایر روشنایی ندارند. در شب فقط یک تیر چراغ روشنایی دارد و در نیمه شب و صبح همان چراغ هم […]

‼️  ‼️ “ورودی روستای ورپشت” ‼️ ‼️

⚠️خطر⚠️،هر لحظه در کمین است❗️

‍ ⚜همچنان تاریک و بسیار خطرناک برای عابران پیاده ای که میخواهند از پارکینگ خاکی روبروی ورپشت وارد روستا شوند.
تیر برق های دایر روشنایی ندارند.
در شب فقط یک تیر چراغ روشنایی دارد و در نیمه شب و صبح همان چراغ هم خاموش است.

‼️مسئولین لطفا پیگیری کنید.

🔱در ۲۵ تیرماه در این تریبون نیز به این موضوع اشاره شد.

🔸اداره ی راه و شهر سازی شهرستان
🔹اداره ی برق شهرستان
▫️دهیاری روستای ورپشت

از شما تقاضا میکنیم به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشید…مچکریم

#درخواست_مردمی
#مشکلات_روستا

کانال مردمی ورپشت