حضور مهدی شریفی، ستاره جوان ورپشتی در برنامه نود

[aparat id=”FWN0q”] [aparat id=”8PMIb”]

[aparat id=”FWN0q”]

[aparat id=”8PMIb”]