آرزوی سلامتی برای مدافع حرم، ارتشی دلاور حمید خدایی

با آرزوی سلامتی برای مدافع حرم آقای حمید خدایی که هفته گذشته رهسپار سوریه جهت جنگ با داعش شدند. به کانال مردمی ورپشت بپیوندید.👇  

با آرزوی سلامتی برای مدافع حرم آقای حمید خدایی که هفته گذشته رهسپار سوریه جهت جنگ با داعش شدند.

به کانال مردمی ورپشت بپیوندید.👇