تصادفی دیگر در پیچ خطر ورپشت

تصادفی دیگر در پیچ ورودی ورپشت خوشبختانه بدون تلفات 👋ای که دستت می رسد کاری بکن. ۳ هفته پیش نیز تصادفی شده بود. #پیچ_خطر_ورپشت❗️ کانال مردمی ورپشت @Varposhtonline

تصادفی دیگر در پیچ ورودی ورپشت

خوشبختانه بدون تلفات

👋ای که دستت می رسد کاری بکن.

۳ هفته پیش نیز تصادفی شده بود.

#پیچ_خطر_ورپشت❗️

کانال مردمی ورپشت
@Varposhtonline