تصاویر دیدنی مردمی از برف اسفندماه ۱۳۹۹ ورپشت

طبیعت زیبای روستای ورپشت 📸 عکس های دیدنی از ورپشت را باهم به اشتراک بگذاریم.

❄️ ورپشت برفی ❄️ 🥰 باغ کنار خیابان تختی 🥰 📸 قاسمی

❄️ برررررررررف❄️ خدایا شکرت ❤️ 📸 مهدوی

عشق در آغاز همچون گلوله برفی کوچکی است در شیب کوه پر برف… هر چه پایین‌تر می‌رود بزرگ‌تر می‌شود و هیجانش نیز… در آخر به بهمن تبدیل می‌شود و با شکوهی بی‌همتا در پای کوه آرام می‌گیرد تا اندک اندک ذوب شود و ناپدید گردد… انگار که هرگز وجود نداشته است! 📸 مومنی