مشکل تردد ساکنین خیابان شهدای ورپشت

با سلام نزدیک به یک هفته هست که خیابان شهدا جهت لوله آبرسانی را حفاری کرده اند و رفت و آمد را برای بسیاری از مردم از جمله سالمندان را سخت شدهاست. با وجود گذشت یک هفته هنوز هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته ، از مسئولین محترم که خود را خادم ملت میدونن خواستاریم به […]

با سلام
نزدیک به یک هفته هست که خیابان شهدا جهت لوله آبرسانی را حفاری کرده اند و رفت و آمد را برای بسیاری از مردم از جمله سالمندان را سخت شدهاست. با وجود گذشت یک هفته هنوز هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته ، از مسئولین محترم که خود را خادم ملت میدونن خواستاریم به این وضعیت تاسف وار رسیدگی کنند . با تشکر فخاری