لیگ محلی روستای ورپشت

دفتر لیگ محلی روستای ورپشت دیشب با قهرمانی تیم فوتسال پیشکسوتان مالک اشتر بسته شد . تیم های ساندویچ سعید و سوپر مارکت محمدرضا به ترتیب دوم و سوم شدند. @Varposhtonline

دفتر لیگ محلی روستای ورپشت دیشب با قهرمانی تیم فوتسال پیشکسوتان مالک اشتر بسته شد .
تیم های ساندویچ سعید و سوپر مارکت محمدرضا به ترتیب دوم و سوم شدند.

@Varposhtonline