فایل پاورپوینت دعای جوشن کبیر، جهت بهره برداری در شب های قدر…

رسانه مردمی ورپشت، فایل پاورپوینت (Power Point) با پسوند *.ppt را جهت بهره برداری مساجد و مراسمات در وب سایت خود قرار داده است. عزیزان می توانند آن را از لینک زیر دانلود کنند.

رسانه مردمی ورپشت، فایل پاورپوینت (Power Point) با پسوند *.ppt را جهت بهره برداری مساجد و مراسمات در وب سایت خود قرار داده است. عزیزان می توانند آن را از لینک زیر دانلود کنند.