عکس‌های ارسالی از مردم ورپشت در بهمن ۱۳۹۹

 

طلوع زیبای خورشید در ورپشت

طلوع زیبای خورشید در ورپشت ،
📸 ارسالی از فخاری ‍

 

شکوفه بهاری درفصل زمستان

زمستانی دیگر در ورپشت، بدون برف، شکوفه بهاری درفصل زمستان درباغ های روستای ورپشت