دهیار محترم دو ماه از کلنگ زنی بوستان گردشگری ورپشت سپری شد …

دهیار محترم دو ماه از کلنگ زنی بوستان گردشگری ورپشت سپری شد. قول شما در مورد اتمام پروژه،در حدود یک سال تا یک سال و نیم آینده را بخاطرداریم.   به کانال تلگرام مردمی ورپشت بپیوندید…

دهیار محترم دو ماه از کلنگ زنی بوستان گردشگری ورپشت سپری شد.

قول شما در مورد اتمام پروژه،در حدود یک سال تا یک سال و نیم آینده را بخاطرداریم.

 

به کانال تلگرام مردمی ورپشت بپیوندید…