دومین بازگشت غرور آفرین مدافع حرم جناب سروان حمید خدائی

دومین بازگشت غرور آفرین مدافع حرم جناب سروان حمید خدائی به میهن عزیزمان تبریک عرض می نمائیم مراسم استقبال از ایشان دوشنبه رأس ساعت ۱۶:۰۰ میدان امام حسین (ع)

دومین بازگشت غرور آفرین مدافع حرم جناب سروان حمید خدائی به میهن عزیزمان تبریک عرض می نمائیم

مراسم استقبال از ایشان دوشنبه رأس ساعت ۱۶:۰۰ میدان امام حسین (ع)